Otevřený občasník o americkém radaru


“Prestiž je to první slovo!”,

odpověděl v lednu 2007 čerstvě zvolený premiér Topolánek na dotaz novinářů, co nám radarová základna přinese. Teprve pak, podle něj, následuje bezpečnost a očekávané ekonomické výhody.
V tomto DRUHÉM čísle občasníku českobudějovické občanské iniciativy NE Základnám vám, vážení spoluobčané, přinášíme nejen aktuální přehled o dění kolem radaru (kapitola „Aktuální vývoj situace kolem radaru“), ale také informace dokumentující současný stav vyjednávání o radaru (kapitola „Nesplněné sliby vyjednávacího týmu o radaru“). Podle vlády by měl být radar začleněn do NATO. Vyplývá to ale opravdu ze závěrečného usnesení NATO? Překlad příslušných částí dokumentu vám nabízíme v kapitole „NATO a protiraketová obrana USA“.
Vztahem EU k americkému protiraketovému štítu jsme se zabývali už v minulém čísle, nyní vám v kapitole „O raketové obraně v Kongresu USA“ přinášíme informace, jak je tento projekt vnímán na politické půdě Spojených států.
Snažíme se upozornit také na některé rozšířené mýty nebo sporné body, které v českých diskusích o radaru panují (kapitola "Mýty a spory v diskusi o radaru").
Stále nesouhlasíme s umístěním radaru americké protiraketové obrany v ČR nebo kdekoliv v Evropě – stejně jako 70% obyvatel tohoto státu a většina ostatních obyvatel Evropy. „Nechceme americký radar v ČR! Proč?“


Celý občasník lze stáhnout i jako PDF soubor z těchto stránek a volně jej šířit a kopírovat; elektronickou verzi občasníku (PDF) je také možné zdarma si vyžádat na mailové adrese obcane-eu@email.cz, kam můžete zasílat i vaše připomínky a dotazy.

Ondřej Lenz